Nacházíte se na webové stránce LR partnera 288105 Mgr. Eva Nezavdalová. Toto nejsou oficiální internetové stránky společnosti LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.

Uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:       www.zdravi-darky.cz

Společnost:                     Mgr. Eva Nezavdalová, www.zdravi-darky.cz

Se sídlem:                        Na Měkovině 618, Kolín, 280 02

IČ:                                      09195939

E-mailová adresa:          nezavdalova@gmail.com

Telefonní číslo:               +420 775 154 193

 

(*Následující požadované údaje doplní zákazník-spotřebitel)

Spotřebitel-zákazník

*Jméno a příjmení:        

*Poštovní adresa:          

*Telefonní číslo:

*E-mail:                            

*Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den, dne*:………………………………………… jsem ve Vašem obchodě www.zdravi-darky.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

*Důvod vrácení zboží (zboží může být vráceno i bez udání důvodu):

Zboží je nefunkční

Zboží mi nevyhovuje

Neodpovídá popisu

Výměna zboží:

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

(*Následující požadované údaje doplní zákazník-spotřebitel, nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte)

*Datum objednání:…………………………../  *Datum obdržení:…………………………………..

 

*Číslo objednávky:……………………………………………………………………………….

 

*Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány

způsobem:……………………………………a budou navráceny zpět způsobem………………

 

*V případě převodu na účet, prosím uveďte číslo účtu:…………………………………………….

 

*Jméno a příjmení spotřebitele:

 

*Poštovní adresa spotřebitele:

 

*E-mail:                                                                                 

 

*Telefonní číslo:

 

* V…………………………   *Dne, datum: ………………………………..


______________________________________

*Jméno a příjmení spotřebitele, podpis

 

Seznam příloh:

  1. *Faktura za objednané zboží číslo: ………………………………………….

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem  /např. výpis z bankovního účtu, nebo potvrzení o převodu platby/

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil, nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme za běžné opotřebení věci, či za odlišné barevné provedení věci od fotografie z eshopu www.zdravi-darky.cz

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Prosím POZOR, pokud vracíte část uskutečněné zakázky a tímto dojde k porušení podmínek nároku některé slevy či bonusu (dopravné zdarma, množstevní sleva, dárek k nákupu), budou takto získané výhody odečteny z ceny vráceného výrobku . Pokud tedy např. vracíte některé zboží ve 14-ti denní lhůtě a jejím vrácením dojde k snížení hodnoty zakázky pod 2000 Kč, bude Vám z hodnoty vráceného zboží odečteno dopravné nebo např. odečtena částka za dárek - pokud nebude vrácen současně s vráceným zbožím).

 

Děkujeme za dodržení podmínek.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz